Dit artikel gaat over hoe een detacheringsbureau jou kan helpen. Maar eerst, wat wordt onder detachering verstaan

Wat is detachering

Detachering is het inhuren van medewerkers. Dat gebeurt vaak voor een langere termijn. Het Franse woord détacher betekent losmaken. Een medewerker wordt dus als het ware losgemaakt van een bedrijf en die gaat tijdelijk bij een ander bedrijf/organisatie werken. Het lijkt op uitzenden, maar in de praktijk zijn er verschillen. Vaak is de opleiding en ervaring van een gedetacheerde van een hoger niveau dan van een uitzendkracht.

De langere termijn heeft als gevolg dat een gedetacheerde meer een onderdeel wordt van het inhurende bedrijf. Dat geldt van twee kanten. De gedetacheerde zal voor zijn functioneren normaliter meer over het inhurende bedrijf moeten weten. Uitzendkrachten worden meer ingezet voor laaggeschoold werk en van de ontwikkeling van een relatie tussen beide partijen is zelden sprake. Het kan de inhuurder minder schelen wie het uitzendbureau precies stuurt om het werk te doen.

Bij detachering stuurt het detacheringsbureau in de meeste gevallen een aantal kandidaten of in ieder geval enige CV’s. Dat is ook de werkwijze van bp-professionals.nl. De gedetacheerde is in dienst van het detacheringsbureau en dat is dus de werkgever. Waar de gedetacheerde wordt ingezet, is de opdrachtgever.

Redenen voor detachering

We gaan het in de volgende paragrafen hebben over de redenen voor een bedrijf om een detacheringsbureau, als bijvoorbeeld bp-professionals.nl, in te schakelen.

Snelheid

Iemand is onverwachts weggevallen en je wilt/moet als bedrijf de open positie snel invullen. Als het iets tijdelijks is, ga je sowieso niet op zoek naar een nieuwe vaste kracht. Ook als de weggevallen medewerker niet terugkomt, de snelheid blijft geboden.

Specifieke kennis

Soms kan tijdelijk iemand met specifieke kennis nodig zijn. In zo’n geval ga je niet iemand in vaste dienst nemen. Een gedetacheerde ligt dan meer voor de hand.

Extra mankracht

Als er tijdelijk een extra hoogopgeleide medewerker nodig is. Je hebt die persoon een paar maanden lang nodig en daarna kan je het werk weer aan met het vaste personeel.

Flexibiliteit

Je kan ervoor kiezen om het aantal vaste personeelsleden te verkleinen en daarnaast een flexibele pool van medewerkers te gebruiken. Dan kan je het bedrijf sneller aanpassen aan veranderde omstandigheden. Je zou daartoe een relatie kunnen opbouwen met een of twee detacheringsbureaus.