Een account is niet goedkoop – dat is algemeen bekend. Daar zijn goede redenen voor, want accountants helpen je bij zaken op het gebied van belastingrecht – een onderwerp waarbij niemand graag fouten maakt. Maar het is ook een feit dat zelfstandigen en freelancers vaak wat krap bij kas zitten. Daarom stellen velen zich de vraag: Heb ik als zelfstandige echt een accountant nodig?

Wat zegt de wet?

Vanuit juridisch oogpunt is het antwoord eenvoudig: nee, je bent niet verplicht een accountant te hebben. De wet verplicht ondernemers niet om gebruik te maken van de diensten van een accountant in Lunteren. Vanuit juridisch oogpunt gezien, ben je zelf verantwoordelijk voor het nakomen van je belastingverplichtingen. De vraag of je een accountant nodig hebt, moet derhalve vanuit praktisch oogpunt worden bekeken. Je moet jezelf afvragen of je je eigen boekhouding aankunt.

Heb je wat nodig is om je eigen boekhouding te doen in huis?

Twee belangrijke factoren:

  1. Hoeveel vertrouwen heb je in je eigen kennis voor wat betreft belastingen, boekhouding en jaarrekeningen? Ben je zo nodig bereid je intensief met het onderwerp vertrouwd te maken?
  2. Beschik je over de nodige tijd om je regelmatig met de eigen boekhouding bezig te houden en aan het eind van het jaar de jaarrekening op te stellen? Of investeer je de tijd liever in je kernactiviteiten?

Je eigen boekhouding voeren als freelancer of kleine ondernemer

Dit is mogelijk maar of het een goede keuze is, kun je alleen zelf bepalen. Veel freelancers en eigenaren van kleine bedrijven doen hun boekhouding – of in ieder geval het grootste deel ervan – zelf. Dit komt doordat zij geen dubbele boekhouding hoeven te voeren en geen balans hoeven op te stellen voor de jaarrekening. Dus de boekhouding is nog te doen.

Niettemin mag de definitieve belastingaangifte die je aan het eind van het belastingjaar moet indienen, niet worden onderschat. Omdat dit een bepaalde hoeveelheid tijd kost.

Zelf de boekhouding doen als ondernemer die een balans moet opmaken is veel complexer voor ondernemingen die verplicht zijn rekeningen op te stellen. Zij moeten een dubbele boekhouding voeren en aan het eind van het jaar een balans indienen. Theoretisch is het ook mogelijk zich in te lezen over het onderwerp en de taak in eigen handen te nemen. Als je bijvoorbeeld bedrijfskunde hebt gestudeerd, is dit zeker geen slecht idee.

Wat je echter niet mag vergeten,  is de tijd. Je moet beslist berekenen of de tijd die jij nodig hebt voor een grondige kennismaking met het onderwerp boekhouding financieel de moeite waard is – en of de accountant hier juist voor een besparing zou kunnen zorgen.

En dan is er nog het risico op fouten. Enerzijds kan het gebeuren dat je geld dat je van de belastingdienst toekomt, niet terugkrijgt. Ten tweede, je zou ongewild belastingfraude kunnen plegen!